پرنده غریب

هیچ اگر سایه پذیرد من همان سایه هیـــــــچم چند سال پیش بطور اتفاقی وارد دنیای اینترنت شدم بدون هیچ دانش و تجربه ای حیوانات رو دوست دارم مخصوصا پرنده های دانه خوار رو تا جای ممکن هیچ موجودی رو نمیکشم حتی حشرات رو مگر اینکه دلیل بزرگی براش داشته باشم آرزوی بهترینها رو دارم برای بهترینها !!